Güvenliğe duyulan ihtiyaç artıyor

70

Karmaşa ortamı güvenlik ihtiyacını arttırıyor

Ağ ve uç nokta güvenliğinde dünyanın önde gelen şirketleri aralarında bulunan Sophos, Türkiye’yi de kapsayan MEA (Orta Doğu ve Afrika) bölgesine dair güvenlik eğilimlerinin yer aldığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Sophos’un desteğiyle IDC kadar gerçekleştirilen araştırma, entegre emniyet çözümlerine olan ihtiyacın gitgide artarak artacağına göze çarpan ediyor. Araştırmada Türkiye’ye dair çarpıcı veriler de yer alıyor.

Araştırmaya tarafından MEA bölgesinde güvenlik pazarının 2015 yılında 1,89 milyar dolar olan toplam büyüklüğünün yıldan yıla yüzde 9,3’lük artışla 2020 yılında 2,94 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bölgedeki şirketler birlikte çalıştıkları hizmet sağlayıcıların sayısını artırma konusunda istekli davranmasalar da, kullandıkları emniyet çözümlerinin sayısını artırma eğilimi gösteriyor. Bu kompleks yapının beraberinde getirdiği zorluklar, entegre emniyet anlayışına olan ihtiyacın öne çıkmasına niçin oluyor.

Kurumlar Güvenlik Çözümlerine Bütünsel Yaklaşmalı

Sophos Orta Doğu ve Afrika’dan Sorumluluk Sahibi Başkan Yardımcısı Harish Chib, bilgi sistemlerinin hizmet kalitesini ve sürekliliğini sağlayan emniyet ürünlerinin bölgede kayda değer bir yatırım önceliğine sahip olduğunun altını çiziyor. Chib, “Emniyet altyapısına yatırım yapan kurumlar, yatırımlarını planlarken organizasyonu uçtan uca kapsayacak gelişmiş emniyet çözümlerine odaklanıyor. Bu noktada öncelikle yönetimi kolay ve organizasyonun sahip olduğu değerleri güvence altına alacak çözümler öne çıkıyor. Gerisinde mobil cihazların korunması ve buluta özgü güvenlik çözümleri gündeme geliyor. MEA bölgesinde özellikle mobil cihaz kullanımı dünya ortalamasının üstünde. Bu da mobil cihazların ve içindekilerin güvenliğini fazla daha önemli ışık halkası getiriyor” diyor.

Chib, özel ve genel bulut servislerinin meslek hayatına daha fazla girmesiyle kurgulanacak emniyet hizmetlerinin bulut hizmetleriyle uyumunun da büyük önem kazandığına uyarı çekiyor. “Gelen cevaplara baktığımızda, kurumların güvenlik çözümlerini hayata geçirirken bütünsel bir stratejiyle hareket etmediklerini net olarak görebiliyoruz” diyor Chib. “Siber saldırıların gitgide artarak daha karışık bir hal aldığı günümüzde, bölgeye yönelik tehditlerin sayısındaki ve niteliğindeki artışa alt olarak kurumlar daha zeki ve basit güvenlik çözümlerinin arayışı içindeler. Entegre güvenlik anlayışı bu noktada büyük siklet kazanıyor. Araştırmaya katılanların çoğu, özellikle de büyük şirketler ağ üzerindeki firewall uygulamasıyla sırık nokta güvenlik çözümlerinin birlikte hareket etmesinin tehditlere dair öngörülerini güçlendireceği fikrini destekliyor. Senkronize emniyet anlayışı, tehditlerle mücadelede önümüze yeni fırsatlar koyuyor.”

Karmaşanın En Büyük Nedeni Yapılandırma

Araştırmaya göre güvenlik çözümlerinde karmaşanın en büyük sebebi yapılandırma ve yönetim aşamasındaki zorluklardan kaynaklanıyor. Türkiye’deki kurumlar bunun yanı sıra kullanılan ürün sayısı ve emniyet poliçelerinin çokluğundan da davacı.

MEA bölgesinde şirketlerin yalnızca yüzde 33’ü tek bir dağıtıcıyla çalıştığını belirtirken, bazı kurumlarda bu sayı 9’un üzerine çıkıyor. Kurumların kullandığı güvenlik çözümlerinin sayısı başlıca 1-6 arasında değişirken, bir takım örneklerde bu sayı 13 ve üzerinde. Dağılımdaki bu ahenksizlik çoğu şirketin güvenliğe entegre bir manzara açısıyla yaklaşmadığına işaret ediyor. Diğer yandan birçok şirket önümüzdeki 1-2 yıl içinde merkezi emniyet idare konsoluna yatırım yapma planı içinde. Türkiye’de şirketlerin yüzde 43’ü iki yıl ve sonrasında bu yatırımı yapmayı planladıklarını söylüyor.

ARAŞTIRMADAN TÜRKİYE’YE ÖZGÜ ÇARPICI BAŞLIKLAR

Öncelik Veri Kaybını Önleme ve Zararlı Yazılım Saptama Çözümlerinde

– Kimlik ve erişim denetimi, Türkiye’de öncelikli bilgi güvenliği adımı olarak öne çıkıyor (%50). Bunu bilgi kaybı önleme çözümleri (%43) ile emniyet çözümlerinin entegrasyonu ve senkronizasyonu izliyor (%33). – Veri kaybı önleme çözümlerine bahşedilen tartı KOBİ’lerde ve kurumlarda eşit ağırlığa sahipken, büyük şirketlerde emniyet yönetimi, meslek sürekliliği, atak ve penetrasyon testi gibi konular daha pozitif öne çıkıyor. – MEA bölgesinde bilgi kaybı önleme çözümlerinin en yaygın olduğu ülke Türkiye (%80), asgari olduğu ülke Birleşmiş Arap Emirlikleri (%55). – Bölgede en yaygın kullanılan güvenlik ürünleri zararlı yazılım saptama etme ve önleme çözümleri. Bunların kullanımındaki yaygınlık oranı Türkiye’de %85, Güney Afrika’da %78.

Türkiye Bulut/SaaS Adaptasyonunda Öne Çıkıyor

– Araştırmaya katılanların %79’u kutup nokta güvenlik çözümlerinde geleneksel spiker veya ağ geçidi çözümlerine yatırım yapacağını söylüyor. SaaS veya bulut tabanlı çözümlere yatırım yapanların oranı %13’te kalıyor. – Türkiye, SaaS ve bulut tabanlı çözümlerin adaptasyonunda %18 ile bölgede lider konumda. Büyük ve minik ölçekli şirketlerde SaaS/bulut adaptasyonu konusunda bir fark bulunmuyor.

Virüsler Hala En Büyük Korkutma Olarak Görülüyor

– MEA bölgesinde virüsler en önemli korkutma olarak görülmeye devam ediyor. Bu endişeyi en fazla yansıtan ülke Türkiye. Türkiye’de virüslerin hemen ardından spam endişesi öne çıkıyor. – Ağ ve kutup noktaya yönelik saldırılar, DDoS ve istem dışı bilgi kaybı riski, mobil, bulut, sosyal medya ve arz zincirine yönelik saldırılara kıyasla daha fazla üzüntü yaratıyor. Kompleks güvenlik ortamını yönetecek niteliklere sahip personele duyulan ihtiyaç da bir öteki endişe konusu olarak öne çıkıyor. – Kurumları harici tehditlere aleyhinde duyarlı ışık halkası getiren bir öteki konu da çalışanlardaki güvenlik bilinci eksikliği. MEA bölgesinde emniyet konusunda kendine güveninin yüksek olduğunu açıklayan organizasyonların oranı %42. Türkiye’de mevcut emniyet önlemlerine ileri derecede güven duyan şirket oranı ise sadece %8.

Konfigürasyon ve Idare Karmaşanın En Büyük Sebebi

– Katılımcılara kadar güvenlik sistemlerinin yapılandırılması ve yönetimi en büyük güçlük faktörü. Güney Afrika’da listeye çözüm sayısının çokluğu girerken, Türkiye’de kuralların fazlalığı öne çıkıyor (%57). – MEA bölgesindeki organizasyonlar genelde 1-6 arası çözüm kullanırken, bazılarında bu rakam 13’ün üzerine çıkıyor. Rakamlardaki bu farklılık güvenlikte entegre çözüm anlayışının eksikliğine işaret ediyor. Önceki HaberGalaxy S8’in Kamerası, Bu Testte Birinci! Sonraki HaberAvidemux ile kolay video düzenleme!
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seo Ajansı Seo çalışmaları Of page seo eTicaret danışmanlığı ezine peyniri en iyi ezine peyniri ezine peyniri nereden alınır ezine inek peyniri ezine koyun peyniri ezine keçi peyniri