Mercedes-Benz’de Çevre Idare Sistemi

44

1967 yılında Otomarsan ismiyle kurulan ve bu yıl 1 milyar Avro’yu aşan yatırımıyla Türkiye’nin en büyük tanıdık olmayan sermayeli şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, 50 yılda çoğu ilke, yeniliğe, başarıya ve rekora imza attı. Şirket, sadece imal, satış ve alıcı hizmetlerine odaklanmıyor, aynı zamanda üretimden kaynaklı çevresel etkilerini eksilmek için çalışıyor.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Kalite Güvence Müdürü Murat Bengü “Daimler AG yönetimi göre tanımlanan çevre ilkeleri kapsamında bütünleşmiş bir çevre koruma ağı çerçevesinde faaliyetlerini yürütüyor. Mercedes-Benz Türk olarak sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir imal felsefesi ile üretimin her adımında çevre korumaya büyük ağırlık veriyoruz. Işlem adımlarını buna kadar şekillendirerek ve teknolojiyi buna tarafından seçerek Aksaray Kamyon Fabrikası ve Hoşdere Otobüs Fabrikası’nın çevresel yükünün azaltılması için birçok etkinlik sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.

2017060214415725385.jpgMercedes-Benz Türk'te "Çevre Yönetim Sistemi"

Aksaray Kamyon Fabrikası ve Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda enerji ile ilgili olarak zorunlu peşine düşüp takip ve iyileştirme faaliyetlerini koordine eden enerji idare grubu, ilgili yasal yönetmeliğin gerektirdiği şekilde sertifikalandırılmış uzmanlardan oluşuyor. Her türlü enerji tüketimini izleyen ve düzenli periyotlarla çözümleme eden bu grup, uyumlu raporlamalarla iyileştirme gereken noktaları ve tasarruf potansiyellerini belirleyerek zorunlu planlamalar yapıp yatırımlar gerçekleştiriyor. Çevre idare sistemi dahilinde her sene enerji tasarrufuna karşın belirlenen hedefler süre içinde hayata geçiriliyor.

Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndaki bina otomasyon sisteminin bir parçası olan zaman programları ile aydınlatmaların ve ısıtma soğutma sistemlerinin boşuna çalışması engelleniyor, buna ilave olarak ısı yoklama cihazları ile ortam sıcaklıkları izlenerek denetleme sağlanıyor. Aydınlatmalar, ısıtma-soğutma sistemleri ve pompalar vakit programları ile denetim edilirken, ısı geri kazanım sistemi ile ısıtma yapılan zamanlarda emilen havadaki ısı geri kazanılarak her yerde ortama veriliyor. Tesisin ilk kuruluşundan bu yandan kullanılagelen yapı otomasyon sistemi ile ilgili sistemlerde tasarruf edilen enerji miktarı %25 civarında. 

2017060214420472285.jpgMercedes-Benz Türk'te "Çevre Yönetim Sistemi"

Enerjinin daha verimli kullanılmasını hedefleyen ve enerji kesintisi nedeniyle ortaya çıkabilecek negatif çevresel etkileri kaynağından engellemek amacıyla Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda kurulan trijenerasyon tesisi tamamen doğal gaz kullanılarak üç değişiklik enerji; elektrik, ısıtma ve soğutma suyu elde edilebiliyor. Bu sistemle elektrik ihtiyacının tamamı, kış aylarında ısı ihtiyacının %50’si ve yaz aylarında klima amaçlı soğutma ihtiyacının bir kısmı karşılanıyor.

Mercedes-Benz Türk, korozyon direnci ve profil içi çeperlerinde sağladığı yüksek kaplanabilirlik açısından mevcut en çağdaş araç gereç ve süreç seçimini seçim ederek Hoşdere ve Aksaray’daki fabrikalarında fosfatlama ve katodik daldırma sistemini uyguluyor. Son derece çevreci olan bu sistem doğru 10 yılı aşkın korozyon garantisi sağlanarak ürünlerin tatbik süresi artırılırken ortaya çıkabilecek onarım amaçlı boyama ihtiyacı minimuma iniyor. Bu sayede bir yanlamasına hammadde ve enerji tasarrufu sağlanırken öteki yanlamasına da onarım sürecinin doğurabileceği çevre kirliliği sınırlanıyor. Üründe sağladığı fazla çevre etkisinin yanı sıra, süreç olarak da son derece çevreci olan kataforez, su bazlı olmasına alt olarak tehlikeli atık ve solvent emisyonu oluşumuna niçin olmuyor ve kataforez banyosu aralıksız kullanıldığından atık suya yol açmıyor.

1.700.000 Avro’yu aşkın çevresel yatırım

2017060214421091085.jpg1.700.000 Avro'yu aşkın çevresel yatırım

Keza madde keza de enerji olarak içerdiği layık nedeniyle büyük tartı içeren Atık Yönetimi ile Aksaray Kamyon Fabrikası ve Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda “güvenli olmayan” ve “güvenli” atıklar oluştukları noktalarda biriktirilerek bertaraf işlemine gönderiliyor. Bu yöntemle atıkların fabrika içinde taşınması kolaylaştırılırken, fabrika sahasında bulunan merkezi atık mahallinde de daha fazla yer kazanmak muhtemel oluyor. Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’na 700.000 Avro’yu aşkın ve Hoşdere Otobüs Fabrikası’na 1.000.000 Avro’yu aşkın Atık Yönetimi yatırımı ile büyük çevresel ve ekonomik kazanımlar sağladı.

Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası ve Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda bulunan Biyolojik ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri ile keza evsel ayrıca endüstriyel atıksuları arıtıyor. Arıtılan atıksu, fabrika çevre laboratuvarlarında ve ayrıca ilgili yasal yönetmelikler gereği akredite laboratuvarlarda da tahlil ediliyor.

Mercedes-Benz Türk, Hava Kirliliği Kontrolü‘ne de son derece tartma veriyor. Fabrikalarda yanma, yapıştırma ve boya süreçlerinden kaynaklanan buharlaşan organik bileşen emisyonları denetleme aşağı tutuluyor. Badana fırınlarından kaynaklanan uçucu organik bileşenler Termik Sonradan Aydınlatma ve Rejeneratif Sonra Aydınlatma Fırınları’nda yüksek ısıda nihai ürünlere ayrıştırılıyor. İzleme ve ölçme, yasal olarak muhakkak periyotlarla akredite laboratuvarlarda gerçekleştiriliyor.

Kimyasal malzemeler, Mercedes-Benz Türk’te birincil kullanımdan önce Araç Gereç Emniyet Veri Formu doldurularak tehlikesiz malzeme kategorisine girdikleri saptama edilerek belgeleniyor. Malzemenin çevresel şartları yerine getirmesi durumunda kimyasal araç gereç sınıflarına tarafından numaralandırılıyor. Öngörülen önlemler alındıktan daha sonra bu malzemelerin kullanımına başlanıyor. Malzemenin çevresel koşullar açısından beceriksiz olması durumunda ise alternatifler değerlendirilerek çevreye en duyarlı malzemenin başvuru olanakları araştırılıyor. Kimyasal malzemeler dört öbür bölmeden oluşan sızdırmazlığı sağlanmış, her türlü güvenlik önlemi dargın klimatize bir ambarda saklanıyor.

Bütün bu çalışmalar sonucunda Aksaray Kamyon Fabrikası’nda son 3 yılda enerji tüketiminde %5, doğal gaz tasarrufunda %10 ve su tasarrufunda %20’lik bir değere ulaşıldı. Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ise 2007’den bu yandan sürdürülen enerji verimliliği çalışmaları kapsamında vasıta başı  %30’un üstünde enerji tasarrufu gerçekleştirildi ve karbondioksit salınımı takvim takriben 10.000 tona düşürüldü.

Mercedes-Benz Türk çalışanları çevreye sağduyu

Mercedes-Benz Türk, her türlü sistemin çalışanların yaşamlarının bir parçası olması ve içselleştirilmesi ilkesini uyguluyor. Taşeron faaliyetlerini yürütenlerden stajyerlere, çıraklardan üst yönetime dek tüm çalışanların, çevre ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmaları için rutin olarak bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri veriliyor. Çalışanlar, Çevre Yönetim Sistemi‘nin bir parçası olarak görevlerini yerine getirirlerken gerçekleştirdikleri her türlü işlemin çevresel boyutunu göz önünde bulundurarak meslek yapma ilkesiyle hareket ediyor.

Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray ve İstanbul’daki tesislerinde Çevre Yönetim Sistemleri Temsilcileri, Çevre Mühendisleri ve Çevre Koordinatörlerinden oluşan iki grup, çevre faaliyetlerini peşine düşüp takip ediyor, çalışanlar arasında bu konudaki veri akışını sağlıyor ve çevre sorumluluğu bilincini güçlendiriyor.

Mercedes-Benz Türk, çevre eğitimlerini, yalnızca çalışanlara değil geçici devir yapan stajyerlere, eğitim merkezi öğrencilerine, çalışanların çocuklarına ve taşeron işyeri çalışanlarına da veriyor. Eğitimlerin yanı sıra acil koşul tatbikatları, “Neyi daha iyi yapabiliriz” konulu çalıştaylar, Çevre Günü kutlamaları ve ağaç dikme etkinlikleri Mercedes-Benz Türk’ün öteki düzenli çevre faaliyetleri aralarında bulunuyor.

Önceki HaberApple’ın iPhone 8, AR Planları ve Fazlası Sızdı! Sonraki HaberWindows XP Ilk Kere Yüzde 7’nin Altına Düştü!
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seo Ajansı Seo çalışmaları Of page seo eTicaret danışmanlığı ezine peyniri en iyi ezine peyniri ezine peyniri nereden alınır ezine inek peyniri ezine koyun peyniri ezine keçi peyniri